ضرورت ارزیابی طراحی وب سایت

از دیرباز تا امروز که در عصر اطلاعات به سر می بریم همواره ارزیابی اطلاعات و تقویت تفکر انتقادی مطرح بوده است. عصر اطلاعات نه تنها از ضرورت آن نکاسته که بر ضرورت آن افزوده است. محتوای اطلاعاتی ممکن است در هر قالبی قرار گیرد. در انواع رسانه ها صرفنظر از نوع محمل، محتوای اطلاعات مورد ارزیابی قرار میگیرد.

از دیرباز تا امروز که در عصر اطلاعات به سر می بریم همواره ارزیابی اطلاعات و تقویت تفکر انتقادی مطرح بوده است. عصر اطلاعات نه تنها از ضرورت آن نکاسته که بر ضرورت آن افزوده است. محتوای اطلاعاتی ممکن است در هر قالبی قرار گیرد. در انواع رسانه ها صرفنظر از نوع محمل، محتوای اطلاعات مورد ارزیابی قرار میگیرد.

ضرورت ارزیابی طراحی وب سایت

ضرورت ارزیابی طراحی وب سایت

ضرورت ارزیابی صفحات وب
از دیرباز تا امروز که در عصر اطلاعات به سر می بریم همواره ارزیابی اطلاعات و تقویت تفکر انتقادی مطرح بوده است. عصر اطلاعات نه تنها از ضرورت آن نکاسته که بر ضرورت آن افزوده است. محتوای اطلاعاتی ممکن است در هر قالبی قرار گیرد. در انواع رسانه ها صرفنظر از نوع محمل، محتوای اطلاعات مورد ارزیابی قرار میگیرد. صفحه وب سندی چندرسانه ایست که در محمل جدید اطلاعاتی یعنی وب قرار گرفته است. موتورهای جستجو با نمایه سازی صفحات وب، بازیابی اطلاعات را در این محیط میسر می سازند. اما محیط مجازی وب ویژگی هایی خاص دارد که آن را از سایر رسانه ها متمایز می کند. به بیانی محیط مجازی وب بر محتوای اطلاعاتی تاثیر می گذارند.
بسیاری از متخصصان اطلاع رسانی و کتابداران بر این عقیده اند که ارائه اطلاعات در صفحات وب از اعتبار آنها خواهد کاست و هنوز فرمت چاپی را ترجیع میدهند این گروه بر این عقیده اند که اطلاعات در شکل چاپی از قابلیت اعتماد بیشتری برخوردار است چرا که مقالات در نشریات علمی پس از بررسی محتوایی چاپ میشوند. بسیاری از اطلاعات با ارزش علمی در شبکه قرار نمی گیرند و کتابخانه ها مجلات علمی معتبری دارند که محتوای اطلاعاتی آنها به صورت تمام متن در اینترنت وجود ندارد. (Standler,2004)این در حالی است که ناشران مجلات علمی به فکر تغییر بستر اطلاعاتی خویش افتاده و در اندیشه فراهم آوری امکان دسترسی تمام متن به مقالات علمی خویش هستند. مزایایی چون قابلیت دسترس پذیری فراوان بدون محدودیت زمانی و مکانی، امکان روز آمد کردن سریع اطلاعات و قابلیت انتقال و کپی برداری سریع و به صرفه از اطلاعات در محیط اینترنت عواملی است که به روند دیجیتالی کردن اطلاعات سرعت می بخشد. در این صورت ارائه خدمات به صورت پولی انجام خواهد شد و نمونه این گونه از مجلات علمی در حال حاضر به صورت الکترونیکی در شبکه مشاهده می شود. (Standler,2004)
نوع محمل اطلاعاتی، در مورد صفحات وب بر محتوای اطلاعاتی آن تاثیر می گذارد لذا به صورت اختصاصی به بیان ضرورت ارزیابی اینگونه منابع پرداخته می شود:
● صفحات وب به سادگی ایجاد میشوند.
● دریافت دامنه و URL آسان است. حتی دامنه هایی که به ظاهر نشانگر مشخصه های خاصی چون org ,edu,… هستند با پرداخت مبلغ ناچیزی واگذار می شوند.
● هر صفحه ایجاد شده بدون هیچ محدودیتی از سوی موتورهای جستجو نمایه و آماده بازیابی می شود.
● این صفحات می توانند یکی از منابع اطلاعاتی محسوب شده و مبنای استناد قرار گیرند.
● نظارتی بر محتوای سایتها و نوع اطلاعات ارائه شده در آنها وجود ندارد. و به بیانی هر گونه اطلاعاتی از طریق صفحات وب ارائه میشود.
● اطلاعات در این صفحات بدون هیچ گونه فیلتری و بدون توجه به ویژگی های کاربران در دسترس گروههای مختلف قرار می گیرد.
● داوری آنگونه که در مورد منابع چاپی مطرح است، در این دست از منابع به چشم نمی خورد.
● دنیای مجازی ارتباطات مبتنی بر وب, اعتماد پذیری را کاهش می دهد. چراکه هویت طراحان صفحات وب می تواند پنهان باشد و یا اطلاعات ارائه شده از سوی آنها کاملا ساختگی باشد.
● اطلاعات ارائه شده در صفحات وب ناپایدار است.
● اطلاعات ارائه شده در وب از نظر محتوایی گاه بیهوده و بالقوه خطرناک و گمراه کننده است.
● به علت آلودگی بیش از حد اطلاعات در وب, میزان جامعیت بازیابی ها بسیار زیاد است نتیجه این آلودگی وجود سرریز اطلاعات است و برای رسیدن به نیتجه مطلوب باید به گزینش دست زد.
● به علاوه روشهای نمایه سازی در وب از کارائی لازم برخوردار نیستند و همواره بخش مفیدی از وب به صورت وب پنهان باقی می ماند.
شاید بتوان از طریق اعمال جستجوی پیشرفته بر غنای محتوایی اطلاعات بازیابی شده افزود اما در هر صورت در نمایه سازی وب، روابط معنایی آنگونه که شایسته است مد نظر نیست و چه بسا موارد بازیابی شده با اطلاعات مورد نظر سازگاری نداشته باشد.حتی با این فرض که موتور جستجو نمایه سازی را به درستی انجام داده باشد، طراحان وب در طراحی خویش ابرداده ها را مد نظر داشته باشند و موارد بازیابی شده مرتبط نیز باشند، لازم است که کاربران مطالب بازیابی شده را با دیدی انتقادی مورد ارزیابی قرار دهند و به این ترتیب بر اعتبار استناد خویش بیافزایند.
لذا کاربران چه به عنوان اعضای جامعه اطلاعاتی در عصر اطلاعات و چه به عنوان مراجعان ساده کتابخانه های قرون وسطی هیچ گاه حق ارزیابی منتقدانه را از خود سلب نکرده اند. ساختار ارائه اطلاعات چه چاپی باشد, چه میکرو فیلم و چه ابزارهای دیجیتالی، کاربران همواره معیارهایی را در ارزیابی های خویش به کار می برند. در مورد منابع الکترونیکی و آنچه در شبکه های پیوسته اشاعه می یابد ضرورت ارزیابی نه تنها کاهش نمی یابد که پررنگ تر خواهد شد و تابع معیارهای ویژه ای است.

ارزیابی صفحات وب
برای یافتن اطلاعات مناسب با نیاز اطلاعاتی از طریق صفحات وب باید در دو چیز مهارت داشت:
● دستها و چشمها را به تکنیک هایی مجهز کنید که قادر به یافتن مناسب ترین اطلاعات در زمانی کوتاه باشند.
● ذهن خود را طوری تربیت کنید که با دیدی انتقادی و حتی بدبینانه مجموعه ای از سوالات را طراحی و در مواجه با اطلاعات بازیابی شده آنها را در ارزیابی به کار بندد.
در صورتیکه این دو فرایند همزمان انجام پذیرد می توان گفت که کاربر از مهارت بازیابی و ارزشیابی منابع مرتبط با نیاز خود برخوردار است.

معیارهای ارزیابی صفحات وب
برخی معیارهای ارزیابی صرفنظر از نوع محمل اطلاعاتی برای انواع منابع چاپی و غیر چاپی صادق اند اما برخی از معیارها اختصاص به نوعی از منابع دارند. اندیشه بنیانی در ارزیابی اطلاعات همچنان ثابت است اما گاهی اتفاق می افتد که با توجه به نوع کاربران, نوع و عمق نیاز اطلاعاتی و موارد استفاده از اطلاعات بازیابی شده برخی از معیارها پررنگ تر و برخی کم رنگ تر است.
محتوای این معیارها حول چند نکته می چرخد. ارزیابی از دو جهت کمی و کیفی باید انجام شود. نوع و ساختار سازماندهی و ارائه اطلاعات در انواع محمل ها به سهولت کاربری و و استفاده موثر می افزادید لذا نباید چنین پنداشت که ساختار و شکل ارائه اطلاعات در کم اهمیت است. در مورد صفحات وب نیز هر دو جنبه محتوای کمی و کیفی مد نظر است.

● هدف را مشخص کنید
آنچه در اینترنت منتشر می شود با هدف و برای مخاطبان خاصی است. شناسایی هدف با دنبال کردن پیوندهایی چون “About us,” “Philosophy,” “Background,” “Biography,” “Who am I,” etc. آشکار می شود. این پیوندها اهداف، دامنه، نوع فعالیت، وابستگی سازمانی و اطلاعات سودمند دیگری را مشخص می نماید. اگر در صفحه بازیابی شده این پیوندها را پیدا نکردید باید با کوتاه کردن URL به صفحه خانگی سایت رفته و در آنجا به دنبال اطلاعاتی از این دست باشید. (Barker,2004) . همواره به خاطر داشته باشید که هدف زیربنای سایر برنامه ریزی ها و طراحی هاست و در تعریف ملاکها و معیارهای گردآوری, تنظیم و ارائه اطلاعات تاثیرگذار است.
راه دیگر برای کشف هدف توجه به دامنه و URL صفحه بازیابی شده است. صفحاتی که با دامنه هایnet,org,edu,gov,mil مشخص می شوند از اعتبار بیشتری برخوردارند. کاربران باید درمورد دامنه های com که تجاری هستند بسیار دقت نمایند. این دامنه برای اهداف تجاری استفاده می شود. دامنه net به سایتهای غیر انتفاعی داده میشود اینکه تا چه اندازه این شرکتهای غیر انتفاعی اطلاعات صحیح ارائه میدهند خود جای بحث دارد(Smith, 2001).
علی رغم تقسیم بندی رایجی که از دامنه ها به عمل می آید در عمل نظارت چندانی بر دامنه های ذکر شده وجود ندارد و با پرداخت مبالغ ناچیزی دامنه ها واگذار می گردد. لذا اگر چه باید در بررسی دامنه و URL صفحه بازیابی شده دقت نمود اما این معیار به تنهایی معیار مناسبی برای رد یا تائید اطلاعات بازیابی شده نیست.

● تعیین میزان پوشش
اطلاعات ارائه شده در صفحات وب گاه بسیار عمیق و گاهی سطحی است. گاه تنها به ارائه لیستی از مطالب تخصصی اکتفا شده است بدون آنکه به دانش عمیق مربوط به آن اشاره ای گردد و گاهی ریزترین مسئله مورد بحث فراوان قرار گرفته است.باید در نظر داشت که طرح سوال،جستجو و بازیابی اطلاعات متاثر از نوع و محتوای نیاز اطلاعاتی، نوع و سطح مخاطبان، دامنه کار یا فعالیتی که به واسطه اطلاعات قصد پوشش دادن به آن را دارند و بسیاری عوامل دیگر است. صفحات وب نیز متاثر از اهداف طراحان آن سطح پوششی خاصی از مخاطبان را مد نظر دارند و پشتیبانی می کنند.
تخمین دامنه اطلاعات مناسب برای جستجوگر می تواند به چندین روش انجام پذیرد یکی از این روشها مطالعه فهرست مندرجات یا نقشه سایت -در صورت وجود- است، روش دیگر مطالعه و بررسی توصیفی است که اغلب سایتها از خود ارائه می کنند. سایتهایی که اطلاعات عمیق و تخصصی تری دارند اغلب امکان جستجو را از طریق موتور جستجوی خود فراهم می آورند در این صورت با انجام جستجویی ساده می توان تا حدی به دامنه اطلاعات ارائه شده و نوع سازماندهی آن پی برد. وجود پیوندهای فرامتنی نیز اگر به درستی برقرار باشند بر عمق پوشش مطالب می افزایند.
در مورد برخی از سایتها که مقالات تمام متن را فراهم می آورند پوشش گذشته نگر نیز اهمیت می یابد. تعیین پوشش همواره بستگی به سطح دانش کاربر و نوع نیاز وی دارد.

● ارزیابی شهرت و اعتبار
شناسایی صاحبان اندیشه, شهرت و اعتبار آنها در ارزیابی صفحات وب از ضروریات است پس:
- حامی صفحه[۴] یا فردی که مسئولیت حقوقی و معنوی سایت را عهده دار است مشخص نمایید.
کاربران باید بتوانند ناشر یا حامی صفحه وب را شناسی کنند به گونه ای که ارزشها ، اندیشه و اهداف وی مشخص شود. این بررسی با مراجعه به بخش هایی از صفحه که با “About Us” or “Mission” مشخص شده اند انجام می شود. حامی صفحه وب باید علاوه بر شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی به صورت متمایز مشخص شده باشد (Smith, 2001).
- پدید آور را مشخص کنید.
گاه کاربران در اطلاعات بازیابی شده آنقدر غرق می شوند که پدید آورنده اثر و اطلاعات زمینه ای وی را از یاد می برند و به آن توجهی نمی کنند. در مورد وب سایت سازمانها و بسیاری از سایتهای دیگر امکان دارد که اطلاعات مربوط به پدیدآورنده مطالب ذکر نشده باشد در این صورت اگر امکان آن وجود داشته باشد با ایجاد ارتباط با مدیر سایت می توان [۵]اطلاعات مفیدی به دست آورد به علاوه اطلاعاتی که سازمانها تحت نام تنالگانی خود ارائه می کنند اغلب تحت نظارت کارمندان و متخصصان موضوعی است و در صورت معتبر بودن آن سازمان مشکلی در مورد عدم شناخت پدید آور نخواهد بود. در عین حال مشخص کردن صاحب اندیشه در هر سایتی نشان دهنده دقت نظر و احترامی است که طراحان آن به تفکر انتقادی مخاطبان خویش دارند(Smith, 2001).
در صورتیکه اطلاعات مربوط به پدیدآور مشخص باشد باید دقت داشته باشید که توضیحات کامل باشد و تصویر مناسبی از وضعیت مسئولیت مطالب منتشر شده را مشخص نماید. ارائه آدرس پست الکترونیکی نویسنده مطلبی که مشخصات حرفه ای و تخصصی وی را نمایان نسازد قابل اعتنا نیست. در اینصورت باید با نویسنده مطلب ارتباط برقرار کرد و مشخصات لازم را از او دریافت نمود. (Barker,2004)

● تعیین صحت
گاه اطلاعات ارائه شده در محیط مجازی وب نه تنها صحیح نیست که گمراه کننده و در مواردی مثل اطلاعات پزشکی خطرناک نیز هست لذا در ارزیابی اطلاعات باید بر این جنبه بسیار دقت داشت.
تعیین میزان صحت اطلاعات بازیابی شده مهمترین بخش ارزیابی انتقادی اطلاعات است. اغلب کاربران از روی ظاهر سایت و نوع طراحی آن به ارزیابی می پردازند در حالیکه صرف طراحی مناسب و زیبای سایت دلیلی بر صحت محتوای اطلاعاتی آن نیست. اشتباهات تایپی و گرامری گاه محتوا را قلب می کنند و اطلاعات گمراه کننده ای را منتقل می سازند. پدید آور مطالبی که محتوایی قابل اعتماد داشته باشند کلامش را با استنادها اعتبار می بخشد در صورتیکه مقاله ای علمی فاقد استناد و منابع باشد نباید محتوای اطلاعاتی آن را زیاد معتبر و جدی قلمداد کرد. در مورد سایتها نیز چنین است . اطلاعات ارائه شده در صفحه ای اینترنتی چنانچه با پیوندها مسیری را برای کشف منابع و استنادها فراهم آورد بر اعتبار خویش افزوده است(Smith, 2001).

● روزآمدی
با توجه به رشد روز افزون علم و کوتاه شدن دوره حیات علمی یک اندیشه، لازم است از روزآمدی اطلاعات ارائه شده اطمینان حاصل گردد. توجه به تاریخ انتشار یک صفحه و تاریخ بازبینی آن که اغلب در پائین یا بالای صفحه ظاهر می شود گامی جهت ارزیابی روزآمدی صفحه و اطلاعات آن است. الزاما تاریخ انتشار صفحه و یا تاریخ روزآمدسازی سایت به تنهایی ملاک روزآمدی اطلاعات نیست، فعال نبودن پیوندها نشانی از عدم پویایی و روزآمدسازی سایت است. به علاوه منابع مورد استفاده در متن نیز باید مورد توجه قرار گیرد در صورت کهنه بودن منابع مورد استناد، باید در روزآمدی مطالب ارائه شده تردید کرد. توجه به این مسئله اهمیت دارد که به صرف کهنه بودن منابع مورد استناد نمی توان خط بطلانی بر محتوای اطلاعاتی ، اطلاعات بازیابی شده کشید بلکه باید همزمان به متن آن علم یا رشته، طول عمر مفید اطلاعات در آن موضوع و بار محتوایی مطالب نیز توجه داشت.

● قابلیت دسترس پذیری
- دسترس پذیری در شبکه
دسترسی به منابع اطلاعاتی در اینترنت ممکن است به شیوه های مختلفی محدود شود(از جمله زبان منبع, نیاز به ثبت نام, نیاز به اثبات صلاحیت یا عضویت در یک سازمان خاص)(خادمیان, ۱۳۸۲: ۱۰۲) دسترس پذیری بزرگترین عاملی است که مراجعان کتابخانه ها را به پای میز کامپیوتر کشانده. محیط مجازی وب محدودیت زمانی و مکانی کاربران را از میان برداشته است و با ارائه انبوهی از اطلاعات آنان را در ظاهر از کتابخانه ها بی نیاز ساخته است. اما کاربران غالبا فراموش می کنند که اغلب اطلاعات علمی و مستند در پایگاهها ارائه شده و دسترسی به آنها برای همه ممکن نیست.
از سویی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی به طراحی وب سایتهای خود پرداخته و دسترس پذیری اطلاعات را از طریق شبکه ها و پایگاههای پیوسته نیز فراهم آورده اند. حرکت به سوی شبکه ها و کتابخانه های مجازی است. در چنین محیطی که کاربران در معرض انواع اطلاعات قرار گرفته اند و امکان استفاده از اطلاعات ضعیف تر به علت سهولت بازیابی و دسترس پذیری بیشتر وجود دارد باید به کاربران آموخت که کتابخانه ها نیز دسترسی به برخی از منابع اطلاعاتی را فراهم نموده اند و معیارهای ارزیابی منسجمی بر این انتخابها و گزینش ها تاثیر داشته است.
- دسترس پذیری در صفحات یا نحوه ارائه و نظم دهی اطلاعات در صفحه
نحوه ارائه اطلاعات در صفحات وب از اهمیت فراوانی برخوردار است. نوع سازماندهی اطلاعات, تعریف پیوند های فرامتنی, امکان استفاده از جستجو و مرور, میزان تعامل با کاربر و کاربر مدار بودن, سرعت بارگذاری اطلاعات, قابل فهم و ساختارمند بودن ارائه و به بیانی وجود سازماندهی در ارائه اطلاعات دسترسی پذیری را سهولت می بخشد و کاربران را از سردرگمی می رهاند.
نسبت به واژه هایی چون “links,” “additional sites,” “related links,” etc. حساس باشید. پیوند ها را بررسی کنید. ارائه ارجاعات کور، غیر فعال و یا نامربوط از اعتبار اطلاعات ارائه شده می کاهد(Barker,2004).
این بخش از کار به امکانات تکنولوژیکی و مهارت در طراحی این نظامها بستگی دارد و توجه به آن در ارزیابی صفحات وب از اهمیت فراوانی برخوردار است.

● قیمت
هزینه لازم برای دسترسی به اطلاعاتی یکی از مواردی است که به هنگام استفاده از اطلاعات باید به آن توجه داشت. اطلاعات با ارزش پایگاههای اطلاعاتی معتبر دنیا به صورت اشتراکی ارائه می شوند. گاهی استفاده از چکیده و اطلاعات کتابشناختی رایگان است اما برای دریافت متن کامل نیاز به پرداخت وجه هستید. در نتیجه شما باید ارزش نسبی پرداخت هزینه ها را به محتوایی که دریافت خواهید نمود تخمین زده و با این دید که ارزش اطلاعات به محتوای آنهاست تصمیم گیری نمایید.

حرف آخر: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
آنچه بیان شد ضرورت ارزیابی اطلاعات بازیابی شده در وب و گوشه ای از معیارهای آن بود که تنها به عنوان الگویی بیان گردید. این معیارها با توجه به نوع کاربران و هدف از جستجو اولویت می یابند و لازم است به آنها تنها به دید الگویی برای ارزیابی منتقدانه و هوشمندانه اطلاعات توجه شود.
کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی با ایجاد و تقویت مهارتهای اطلاع یابی و تفکر انتقادی در کاربران به آنها می آموزند که از میان انبوه اطلاعات بازیابی شده گهر را از زباله تشخیص دهند و با استناد به منابع معتبر بر اعتبار فعالیتهای تحقیقاتی خویش بیفزایند. آموزش این مهارتها در گرو برنامه ریزی اصولی و مناسب این مراکز است. کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی از طریق آموزشهای مجازی و هدفمند قادر به یاری رسانی به کاربران می باشند و نباید در عصر دیجیتال نقش تعلیم دهندگی خویش را از یاد ببرند.
مهارتهای اطلاع یابی و ایجاد تفکر انتقادی در کاربران کتابخانه از طرق مختلف انجام می پذیرد از روشهای معمول آن برگزاری کلاسهای آموزشی حضوری، تهیه و توزیع بوشورهای آموزشی و ارائه آموزشهای مجازی در محیط وب است. ارائه این آموزش ها مستلزم آن است که کتابداران و اطلاع رسانان ابتدا خود به مهارت ارزیابی و قدرت تفکر انتقادی مجهز باشند. امید آن است که با همت کتابداران و اطلاع رسانان در عصر دیجیتال کاربرانی تربیت شوند که قدرت ارزیابی و تفکر انتقادی را به صورتی اصولی در خویش تقویت کرده باشند و در مفهوم کاربرانی مستقل به بازیابی اطلاعات بپردازند. جامعه اطلاعاتی زمانی تحقق می یابد که تک تک شهروندان به عنوان پاره های جامعه از دیدی تحلیلی و منتقدانه برخوردار باشند و مبنای تصمیم گیری هایشان اطلاعات صحیح و روزآمد باشد.

نتيجه مطالعات بر روي حفظ مشتريان اينترنتي
به منظور مشخص كردن استراتژي حفظ مشتري، ابعاد رفتاري و هدف گذاري مشتريان بانك اينترنتي يكي از بزرگترين موسسات مالي آمريكا موردمطالعه قرار گرفت. اين بانك شبكه اي گسترده در سطح ملي و يك پايگاه اطلاعاتي از مشتريان جزء خود داشت. طراحی وب سایت سيستم بانكي اينترنتي اين شركت در اوايل دهه 1990 ميلادي راه اندازي شد. نمونه اي از اسامي مشتريان به طور تصادفي از پايگاه اطلاعاتي انتخاب گرديد و ازطريق پست الكترونيك پرسشنامه هاي ارزيابي براي دو گروه مشتريان فعلي و سابق بانك ارسال گرديد. طراحی وب سایت
پس از تجزيه وتحليل كمي و كيفي داده هاي تحقيق مذكور، چند نتيجه جالب به دست آمد كه كسب و كارهاي اينترنتي مي توانند براي ايجاد ابتكار عمل در حفظ مشتريان خود از آنها استفاده كنند. از آن جايي كه اين ارزيابي بر روي اسامي اشخاص معيني در يك بانك اينترنتي خاص انجام پذيرفته است، متخصصان سيستم هاي اطلاعاتي و ديگر خوانندگان اين تحقيق براي عموميت دادن اين يافته ها به كل صنعت تجارت الكترونيك بايد با احتياط برخورد كنند و آن را به صورت رهنمودهاي كلي درنظر بگيرند. طراحی وب سایت

طبقه بندي سطح مهارت كاربران طراحی وب سایت
براي كسب و كارهايي با تعداد زيادي از مشتريان شايد مهمترين يافته در اين مطالعه اين باشد كه هرگونه تلاش براي حفظ مشتريان اينترنتي بايد با طبقه بندي كاربران براساس مهارتهاي تكنولوژيك آنها انجام پذيرد. طراحی وب سایت
اهميت اين يافته در كمك به تجارتي است كه با ابتكار عمل بر روي حفظ گروه مناسبي از مشتريان تمركز داشته باشد. (و احتمالا اين كار با هزينه اندكي انجام شود). نمونه ها را به دو گروه مشخص كاربران حرفه اي و مبتدي طبقه بندي كرديم. كاربران حرفه اي آن دسته از مشترياني هستند كه بيشترين اطلاعات را درباره رايانه و اينترنت داشته و نيازمند سرويس هاي مالي پيشرفته تري هستند. كاربران حرفه اي از سيستم بانكي اينترنتي براي انجام كارهاي پيچيده تري نظير پرداخت صورتحساب و يا مديريت وضعيت مالي خود استفاده مي‌كنند. همچنين مشخص گرديد كه علي رغم نگراني كاربران حرفه اي درمورد سيستم، اغلب آنها به استفاده از سيستم بانكي رايانه‌اي ادامه دادند. طراحی وب سایت
كاربران مبتدي كساني هستند كه تجربه اي درمورد رايانه و اينترنت ندارند. اين دسته از كاربران از سيستم بانك اينترنتي براي كارهاي ساده مانند دسترسي به حساب خود استفاده مي كنند. در اين تحقيق مشخص شد كه هرگروه دغدغه هاي مختلف و مهمتر از آن دلايل متفاوتي براي استفاده نكردن از خدمات دارند. تفكيك مشتريان به دو گروه، اين امكان را مي دهد كه علل مختلف به دقت شناسايي شده و درنهايت نيازهاي مختلف آنها به منظور جلوگيري از عدم استفاده خدمات بانك اينترنتي موردبررسي قرار گيرد. طراحی وب سایت
تحقيقات نشان داد كه كاربران مبتدي به علت مشكلات ساده تكنولوژيك مانند عدم تطابق نرم افزارها و يا فراموش كردن رمز عبور در عمليات بانكي اينترنتي دچار اشكال مي شوند. طراحی وب سایت
اگر به اين كاربران اطلاعات يا كمك موردنياز ارائه مي شد احتمالا به استفاده از سيستم ادامه مي دادند. ازطرف ديگر كاربران حرفه اي به علت اينكه تجربيات عمليات بانكي اينترنتي آنها انتظاراتشان را ازنظر خصوصيات عملكرد كيفيت و هزينه برآورده نساخته بود تمايلي به استفاده از آن نداشتند. آنها موارد متعددي را براي خاتمه استفاده از خدمات، گزارش كرده‌اند كه سرعت پايين سرور و مشكلات عمليات انتقال به نرم افزار شخصي آنها را دربرمي گيرد. براي حفظ اين مشتريان بايد عمليات تجاري به گونه اي باشد كه ازطريق رفع موارد مذكور، انتظارات آنها را برآورده سازند. طراحی وب سایت
اين يافته ها كه از كاربرد رايانه به عنوان يك پيش بيني كننده مهم در استفاده از فناوري اطلاعات حمايت مي كرد با تحقيقات پيشين هماهنگ است. همچنين يافته ها براين حقيقت تاكيد مي ورزند كه هرگونه ابتكار عملي براي حفظ مشتري بايد با يك تجزيه وتحليل برگشت سرمايه همراه باشد. طراحی وب سایت
با وجود تلاش زياد كسب و كارها درجهت حفظ و نگهداري كاربران مبتدي كه باعث تداوم آنها در سيستم مي‌شود، فعاليتهاي آنها در سيستم بانكداري اينترنتي سود كمي را عايد شركت مي كند كه ممكن است به دليل آگاهي محدود كاربران مبتدي از فناوري، قبل از ايجاد سود به خاتمه از خدمات بينجامد. طراحی وب سایت
توافق عمومي بر اين است كه حفظ كاربران مبتدي نسبت به حفظ كاربران حرفه‌اي به برگشت سرمايه كمتري منجر مي‌شود. بنابراين، هر سرمايه گذاري براي حفظ كاربران مبتدي بايد با دقت تجزيه وتحليل شود و از لحاظ مالي موجه باشد. ابزارهاي پيشنهادي، آنهايي هستند كه با هزينه پايين تري به اجرا درآيند. چنين ابزارهايي شامل: نمونه اينترنتي (OD=ONLINE-DEMO) ، (FAQS=FREQUENTLY ASK QUESTIONS) و جستجوي خودكار براي نام كاربر و رمز عبور است.

تضمين ايجاد امنيت طراحی وب سایت
اگر كاربران دريابند كه امنيت فعاليت آنها دراينترنت به ميزان كافي تامين نمي‌‌شود، احتمالا به سايت اينترنتي مربوطه اعتماد نمي كنند. بدون اعتماد بين خريداران و فروشندگان در اينترنت نه تنها رابطه ايجاد نمي شود بلكه ادامه هم نمي يابد. براي حفظ مشتريان اينترنتي بايد بدانيم كه چگونه امنيت را ايجاد كنيم و چه چيزي باعث تداوم آن در محيط تجارت الكترونيك مي شود. امنيت مذكور از دو قسمت تشكيل مي شود: 1‌– احساس امنيت در استفاده از شبكه براي انتقال اطلاعات مهم 2 – احساس امنيت در تعامل با شركت (يا ارائه دهنده خدمات). طراحی وب سایت
براي تضمين امنيت شركتهاي تجاري الكتروني بايد كاربران را متقاعد كنند كه اين شبكه محلي امن براي انجام عمليات تجاري و تعامل با اين شركت است. مورداول مي تواند با آگاه ساختن كاربران درباره ويژگيهاي امنيتي شبكه انجام گيرد. طراحی وب سایت
به عنوان مثال: گواهي نامه هاي ديجيتالي سرور امن يا آژانس هاي شخص ثالث قابل اعتماد. همينطور براي مورد دوم كاربران به دنبال خدمات گسترده تري هستند كه شامل حفاظت در مقابل جرائم تجاوز به حريم شخصي و خطاهاست. طراحی وب سایت
شركتها بايد مشتريان خود را متقاعد كنند كه آنها فناوري و روشهايي را به كار مي گيرند كه از جرائم رايانه اي جلوگيري مي كند يعني به عبارتي: همواره به اصول حريم خصوصي وفادار هستند، سيستم آنها قابل اعتماد است و همواره منابع كافي را براي تصحيح موثر هر خطايي كه پديد مي‌آيد، تخصيص مي دهند. طراحی وب سایت
هرچند كه حريم خصوصي كاربران در امنيت باشد و جرمي اتفاق نيفتد، نگراني اصلي آنها همچنان داشتن راهكارهايي است كه از بروز هر خطايي جلوگيري كند و دغدغه آنها به طور گسترده اي به سمت حمايت از خود در مقابل خطاها و داشتن ابزارهايي براي هرگونه اشتباهي كه رخ مي‌دهد، گرايش مي يابد. طراحی وب سایت
_ به كاربران خود اختيار دهيد: در تحقيقات خود كاربراني بودند كه احساس اختيار مي كردند و به اين رابطه متعهد شده بودند. اين كاربران به احتمال زياد به استفاده از خدمات اينترنتي خاتمه نمي دهند و يا به سرويس دهنده ديگري روي نمي آورند. طراحی وب سایت
تحقيقات گاربانيو و جانسون نيز همبستگي مثبتي بين تعهد به رابطه و تصميمات آتي مصرف كننده درباره تداوم همكاري با شركت را نشان مي دهد. طراحی وب سایت
اختيار، به معناي اعطاي آزادي عمل و توانايي تصميم گيري به مشتريان براي دستيابي به بهترين راه حل و كنترل كافي بر انجام آن است. به اين ترتيب با اعطاي اختيار، مشتريان مي توانند دانش فراهم شده توسط شركت را با دانش و خلاقيت شخصي خود تركيب كرده و به رضايت بخش ترين راه حل دست يابند. در محيط تجارت الكترونيك، شركتهاي اينترنتي مي‌توانند با استفاده از برنامه كاربردي شبكه به مشتريان خود اختيار دهند به شرطي كه: طراحی وب سایت
_ نقش تجارت را از ارائه دهنده كالاها يا خدمات به تسهيل كننده فرايند حل مشكل مشتريان تغيير دهند؛ طراحی وب سایت
_ به منظور حل مشكل كاربران، منابع مهم و حياتي را دراختيار آنها قرار دهند كه شامل اطلاعات ضروري، دستورالعمل و عوامل موردنيازي است كه مي تواند متناسب با مشكلات فردي ارائه شود؛ طراحی وب سایت
_ انعطاف پذيري و سهولت كاربرد (يا كنترل) را فراهم كنند. طراحی وب سایت
شركتهاي بازرگاني اينترنتي همچون "E TRADE"و "E SCHWAB" نمونه هاي خوبي از اعطاي اختيار به مشتريان هستند. آنها براي كاربران تحقيقات كافي انجام مي دهند و به طور مداوم ويژگيهاي نرم افزاري تغييرپذير شركتها، به كاربران اجازه مي دهد كه مستقيما ازطريق اينترنت و بدون واسطه تجارت كنند. طراحی وب سایت
_ اعتماد و تعهد را ايجاد كنيد: برخلاف باور رايج، عوامل مشهودي چون فوائد ارتباط يا ويژگيهاي محصول به طور مستقيم يا غيرمستقيم اثري بر حفظ مشتري ندارد. طراحی وب سایت
دليل اصلي عدم تاييد مثبت فوائد ارتباط و ويژگيهاي محصول بر حفظ مشتري در فضاي تجارت الكترونيك، عدم امكان ارتباط رودرروي فيزيكي بين خريدار و فروشنده (فوائد ارتباطات) و عدم امكان لمس فيزيكي محصول (ويژگيهاي محصول) است. در شرايط تجارت الكترونيك، رقابت زياد و تفاوت محصولات كم است. زماني كه شركتها برمبناي برگشت سرمايه يا خصوصيات محصول رقابت مي كنند ديگران مي توانند به سرعت از آنها تقليد كنند. اما ازطريق سرمايه گذاري درعوامل ديگري همچون تعهد و اعتماد شركتها مي‌توانند موانعي را براي از دست دادن مشتري ايجاد كرده و رابطه بلندمدتي را با مشتريان برقرار سازند به صورتي كه به راحتي نتوانند از آن كپي‌برداري كنند. طراحی وب سایت
طي تحقيق مذكور اين نتيجه مشخص گرديد كه تعهد تابعي است از: طراحی وب سایت
1 – اعطاي اختيار (مشتري از اختيارات لازم در سايت ما برخوردار باشد)؛ طراحی وب سایت
2 – هزينه خروج مشتري از سيستم؛ طراحی وب سایت
3 – اعتماد. طراحی وب سایت
اعتماد به معني داشتن ارزش مشترك، احساس امنيت و ارتباطات مناسب است. طبق نتايج تحقيق، جالب توجه است كه اعتماد بيشتر از تعهد بر حفظ مشتري اثر مي گذارد. تحقيقات قبلي پيوسته نشان داده است كه معمولا تعهد اثر بيشتري بر حفظ مشتري دارد به اين مفهوم كه درعرصه تجارت الكترونيك كاربران براين اساس متعهد مي مانند كه فكر مي كنند هنوز آن سيستم قابل اعتماد است. در صورت نبود اعتماد تعداد اندكي از مشتريان به استفاده از سيستم تمايل خواهند داشت. طراحی وب سایت
به هرحال كاربراني كه احساس بي اعتمادي مي كنند احتمالا بدون توجه به تعهد قبلي خود، استفاده از خدمات را متوقف مي كنند. طراحی وب سایت
غلبه اعتماد بر تعهد، موردپذيرش ادبيات سيستم اطلاعاتي گذشته است. در سيستم مذكور عامل مهم در موفقيت تجارت الكترونيك، اعتماد بود. به دليل نبود تماس رودررو، كاربران ابتدا بايد اعتماد زيادي به سيستم داشته باشند تا به افشاي اطلاعات مالي و شخصي خود تمايل پيدا كنند. از آن جايي كه حيطه تجارت الكترونيك در اينترنت معمولا شامل هر دو نوع اطلاعات شخصي و مالي است حس اعتماد بايد قبل از اينكه كاربر بخواهد از سيستم استفاده كند، به وجود آيد. طراحی وب سایت
_ مراقب تاثير عوامل غيرمجازي بر خدمات اينترنتي باشيد: اكثر شركتهاي اينترنتي بايد با مشتريان خارج از حيطه شبكه اينترنتي خود در تعامل باشند. براي شركتهاي اينترنتي و سنتي (CLICK-MORTAR) همچون مغازه هاي حراجي سنتي بانك ها حتي خدماتي كه در يك شعبه آن ارائه مي شود بر مشتريان اينترنتي اثر خواهدگذاشت. بنابراين، عوامل خارج از اينترنت نيز بر تصميم مشتريان اينترنتي مبني بر قطع رابطه و يا ادامه آن اثر مي گذارند. طراحی وب سایت
براساس تجزيه تحليلهاي انجام شده حداقل دو عامل خارج از محيط اينترنت يعني شهرت و كيفيت بر حفظ مشتريان اينترنتي تاثير دارند. در وهله اول كاربراني كه معتقدند اين بانك از شهرت خوبي برخوردار است، به استفاده از خدمات اينترنتي ادامه مي دهند. شهرت بدين صورت مطرح مي‌شود كه يك بانك، يك موسسه مالي است نه يك تجارت اينترنتي و يا يك سايت در شبكه. طراحی وب سایت
در مرحله دوم كاربراني كه احساس مي كنند بانك خاصي خدمات عالي را در دفتر شعبه ارائه مي دهد به احتمال زياد در حالت اينترنتي نيز از آن بانك استفاده خواهندكرد. با وجود اين دو عامل يعني شهرت و كيفيت، كاربران به استفاده از بانك اينترنتي ادامه خواهند داد حتي اگر به طور فيزيكي از شبكه شعبه هاي بانك خارج شوند. طراحی وب سایت
بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه اگر كاربران دريابند بانك از شهرت يا خدمات ضعيف برخوردار است احتمالا استفاده از خدمات اينترنتي را متوقف خواهندكرد. طراحی وب سایت
اين نتايج نشان مي دهد كه سياستهاي تجاري كه فراتر از كنترل بخش تجارت الكترونيك هستند، مي توانند موجب از دست دادن كاربران اينترنتي شوند. به اين مفهوم كه بخش تجارت الكترونيك بايد به خوبي آماده باشد كه اگر تغييري در سياستهاي شركت رخ داد از تنشها جلوگيري كند. البته علي رغم تاييد عوامل خارجي شواهد محكمي در مطالعات وجود دارد كه نشان مي دهد براي مشتريان اينترنتي هنوز هم عوامل اينترنتي حياتي تر از عوامل خارج از آن هستند. طراحی وب سایت

نتيجه گيري طراحی وب سایت
گسترش اينترنت به طور چشمگيري توانايي كسب و كارها را براي حفظ مشتريان تهديد مي كند. از آنجايي كه حفظ مشتريان بر رشد و سوددهي تاثير مي گذارد اعمال راهبردهاي اثربخش حفظ مشتريان در محيط تجارت الكترونيك براي كسب وكارها ضروري است. طراحی وب سایت
مديران براي حداكثر ساختن شانس حفظ مشتريان براي شركت، چه فعاليتهاي ويژه اي را مي توانند انجام دهند؟ طراحی وب سایت
مطالعات پژوهشي براين امر تاكيد مي‌ورزد كه ابتكار عمل براي حفظ مشتري بايد با تقسيم بندي مشتريان اينترنتي براساس سطح مهارت و آگاهي آنها و موردخطاب قراردادن هر بخش، متناسب با نيازهايشان آغاز شود. طراحی وب سایت
براي كاربران مبتدي، ابتكار عمل براي حفظ مشتري بايد بر ابزارهايي تمركز كند كه به كمك آنها بر موانع تكنيكي غلبه كنند و به كاربران حرفه اي تبديل گردند. طراحی وب سایت
نمونه هايي از اين ابزارهاي خاص عبارتند از: ارائه نمونه ها و كمكهاي اينترنتي كامل و روشن – انجام جستجوي خودكار نام كاربر و رمز عبور (كه مكرر در مطالعات به عنوان يك مشكل بيان شد) – ارائه محركهايي براي پذيرش عناصر پيشرفته تر و ايجاد يك انجمن از كاربران كه شركت كنندگان بتوانند در آنجا با يكديگر تبادل نظر كنند. طراحی وب سایت
براي كاربران حرفه اي ابتكار عمل براي حفظ بايد بر ابزارهايي متمركز باشد كه تعهد و اعتماد را در روابط خلق مي‌كند. براساس مطالعات، تعهد و اعتماد ازطرق زير افزايش مي يابد: اعطاي اختيار به مشتريان – افزايش هزينه‌هاي توقف استفاده از خدمت – اطمينان از سهيم شدن در ارزشها – اجراي ارتباطات اثربخش و فعال – اطمينان از احساس امنيت.
درنهايت تجزيه وتحليل هزينه و منفعت بايد به اجرا درآيد تا اطمينان حاصل شود كه ابتكار عمل در حفظ مشتريان به برگشت سرمايه مطلوبي منجر مي شود. طراحی وب سایت
توجه به اين موضوع اهميت دارد كه همه مشتريان سودمند نيستند و بسياري از شركتهاي تجارت الكترونيك كه خيلي سريع كسب و كار خود را گسترش داده اند، مشتريان جديدي به دست مي آورند كه ممكن است هيچگونه سودي براي آنها دربرنداشته باشد. طراحی وب سایت


شبکه جهانی وب چیست؟
شبکه جهانی وب ، از زمان پیدایش خود توانسته است نقش مهمی را در حوزه های کاربردی مختلفی همچون تجارت، آموزش، صنعت و تفریح و سرگرمی ایفا نماید. با گسترش سریع کاربرد این فناوری به عنوان ابزاری جهت دسترسی به اطلاعات، کتابخانه‌های دانشگاهی نیز به سمت حضور قدرتمند در این شبکه حرکت کرده اند. کتابخانه های دانشگاهی، خدمات و منابع اطلاعاتی را برای دانشجویان، اساتید و کارمندان در محیطی که در آن آموزش، یادگیری و پژوهش حمایت می شود، فراهم می کنند . در کتابخانه‌های سنتی، کاربران به منظور استفاده از خدماتی مثل مجموعه ها، سالنهای مطالعه، تجهیزات و یا امانت و خدمات مشاوره ای، ناگزیر از ورود فیزیکی به محل کتابخانه بودند. با توسعه منابع الکترونیکی، کتابخانه ها امکان “ورود” مجازی به خدمات خود از طریق طراحی سایت کتابخانه را فراهم نمودند. اکنون، کاربران می توانند “وارد” کتابخانه شوند و از بسیاری از خدمات آن به صورت از راه‌ دور، در محل کار و یا خانه استفاده نمایند . در حال حاضر، وب سایت ها به یکی از اصلی ترین ابزارهای کتابخانه‌های دانشگاهی جهت ارتباط با کاربران شده اند و صفحات خانگی نقطه شروعی برای هدایت پژوهش‌های کتابخانه ای کاربران برای دستیابی به منابع قابل موردنیازبه شمار می آیند. وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی، بسته به حوزه موضوعی، اهداف، اندازه و نوع برنامه هایی که ارائه می دهند، از لحاظ محتوا و شکل متنوع هستند. امروزه، حرفه کتابداری جهت فراهم نمودن دسترسی به اطلاعات از طریق وب سایتهای کتابخانه با مسائل و مشکلات متعددی، از جمله طراحی وب‌سایتی با محتوای رضایت بخش، واسط کاربری که استفاده کنندگان بتوانند به راحتی از آن استفاده نمایند و ارزیابی آنها روبه رو هستد

در حال حاضر، وب سایت کتابخانه دیگر به مثابه خدمتی اضافی نگریسته نمی شود بلکه تبدیل به وسیله ای برای نشان دادن فعالیت و حضور کتابخانه در ارتباط با کاربران شناخته شده است . صفحات وب کتابخانه‌ها جزء پربازدیدترین بخشهای وب سایت دانشگاه ها به شمار می آیند. به همین دلیل، طراحی آنها می تواند برای وب سایت دانشگاهی که طراحی خوبی دارد، دارای اهمیت باشد. وب سایت های کتابخانه ها از نظر تحویل اطلاعات، ابزارهای پژوهش و آموزش دانشجویان، اعضای هیات علمی، کارمندان و مشتریان جامعه اهمیت دارند. وب‌سایت های کتابخانه ها، کاربران را با استنادات مقالات، پایگاه های اطلاعاتی، فهرست های کتابخانه، مجلات تمام متن، روزنامه ها، کتابهای الکترونیکی، دایره المعارفها و … تغذیه می کنند. خدماتی همچون امانت بین کتابخانه‌ای، برنامه های مدیریت مرجع و … از طریق وب سایت مورد استفاده قرار می گیرند و کاربران از طریق پست الکترونیکی و گفتگوی مجازی درباره انجام پژوهش مورد مشورت و راهنمایی قرار می گیرند. علاوه بر آن، کتابخانه ها، گنجینه دیجیتالی برای منابع در حال افزایش و آرشیوها و مدارک علمی و تاریخی دیجیتالی هستند .

باتوجه به رسالت آموزش یوپژوهشی کتابخانه های دانشگاهی،ونیزاهمیتی که امروزه وبسایت های این کتابخانه هادربرقراری ارتباط و ارائة خدمات به کاربران پیدا کرده اند،طراحی این گونه وب سایت ها ومنظورکردن عناصر کار آمد و مفید درآنها دارای اهمیت بسیاری است.تعداد کتابخانه هایی که درجهان خدمات خودرا ازطریق وبه دراختیارمی‌گذارند دائمًا درحال افزایش است. درکشورما نیزبا روش نشدن ضرورت واهمیت وبسایت های کتابخانه های،همان کنون طراحی این گونه وب سایت ها در دانشگاه ها مورد توجه جدی قرارگرفته شده است.امادراین راه،کتابخانه ها هنوزمراحل ابتدایی را می گذرانند وغالبًا ،نقایص و نابسامانی هایی در طراحی وب سایت های آنها مشاهده می شود. به نظرمی رسد آن چه که باید مورد توجه جدی قرارگیرد،لحاظ کردن نکات و ویژگی هایی است که وجود آنها در وب سایت ها،به‌خصوص وب سایت های کتابخانه های،موجب پویایی هرچه بیشترسایت کتابخانه وارتباط هرچه بیشتروبهترکاربران باوب سایت می شود

با گسترش طراحی وب سایت های کتابخانه ها، طراحان وب سایت ها با این چالش نوین مواجه شده اندکه: آیا وب‌سایت طراحی شده توانسته است نیاز کاربران خود را مرتفع نماید و تا چه میزان توانسته است به هدف خود دست یابد؟ با وجود صرف هزینه های گزاف و نیروی فراوان جهت طراحی و راه اندازی، آیا وب سایت، کارائی و اثربخشی لازم را داشته است؟ به همین دلیل و ضرورت توجه به کیفیت وب سایت هایی که در آینده ای نه چندان دور، به مهمترین منبع اطلاعاتی کاربران کتابخانه تبدیل می شوند، لازم است در خصوص کیفیت و ارزشمندی محتوایی وب سایت های کتابخانه‌ ای مطالعه و تجزیه و تحلیل لازم به عمل آید. بنابراین با توجه به ضرورت انجام پژوهش دراین حوزه، روش ارزیابی کیفی وب سایت ها (وب کیو ام) معرفی شده و به عنوان راهکاری مناسب برای ارزیابی کیفیت وب سایت ها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.