آشنایی با اصطلاحات وب سایت ها

HTML چیست ؟ HTML برگرفته از حروف اول Hyper Text Markup Language ( زبان کد گذاری ابر متن ) ميباشد HTML را "اچ تی ام ال" و يا اچتمل بخوانید.

HTML چیست ؟ HTML برگرفته از حروف اول Hyper Text Markup Language ( زبان کد گذاری ابر متن ) ميباشد HTML را "اچ تی ام ال" و يا اچتمل بخوانید.

آشنایی با اصطلاحات وب سایت ها
HTML چیست ؟
HTML برگرفته از حروف اول Hyper Text Markup Language ( زبان کد گذاری ابر متن ) ميباشد HTML را "اچ تی ام ال" و يا اچتمل بخوانید.

زمانيکه شما داخل صفحات يک وب سايت می گرديد اجزای گوناگونی را می بينيد که تمام آنها در يک چيز مشترک هستند و آن زبان يا کدی است که آنها را توليد می کند که اين زبان HyperText Markup Language يا همان HTML می باشد.
به تعریفی دیگر HTML در واقع زبان ساخت صفحات وب می باشد . این صفحات می تواند حاوی متنهای آرایش شده ، Link ، تصاویر ، جدول ، Plug – in و ... باشند.

Hyper : متضاد نوشته های خطی( Linear ) است ، اگر شما با زبانهای برنامه نويسی کامپيوتر آشنايی داشته باشيد مانند ويژوال بيسيک ميبينيد که بايد کدها را خط به خط بنويسيد و تا يک خط اجرا نشود بعدی خوانده نمی شود، يعنی آنها را بايد به ترتيب بنويسيد تا برنامه اجرا شود ولی HTML اينگونه نيست و الگوی خطی ندارد شما هر کدی را می توانيد هر جا که بخواهيد بنويسيد.

Text : به همان متنی می گويند که می نويسيد تا در مرورگر نشان داده شود.

Markup : عملی است که مرورگر برايتان انجام ميدهد يعنی يک متن ساده می نويسيد ولی جور ديگری نمايش داده می شود.

Language : اين هم يک نوع زبان و بايد يک چيزی پيدا کرد تا به حرف L بخوره ديگه

يک فايل HTML فايلی از نوع Text ميباشد که متشکل از markup tag ها ميباشد.
(مرورگر يا Browser از روی markup tag ها می فهمد که چگونه بايد صفحه را نمايش بدهد.)

يک فايل HTML بايد دارای انشعاب htm و يا html باشد.
غلب مرورگرها هر دو نوع انشعاب را به خوبی ميشناسند ولی ترجيحا به هنگام ذخيره فايلهای اچتمل از html استفاده کنيد.( استفاده از انشعابهای سه حرفی مانند htm مربوط به قديم و سيستم عاملهائی چون DOS بودند.)

نکته: وظيفه اصلی تگ های اچتمل ( Markup tags ) بيان چگونگی نمايش اطلاعات ميباشد.
عناصر تشکیل دهنده HTML

HTML دارای عناصر( Elements ) گوناگونی است که بر روی هم تشکيل يک صفحه از سايت را ميدهند. اين عناصر عبارتند از:

( Texts & Lists ) متن ها و ليست ها : نوشته های داخل يک صفحه را در برميگيرد.

( Images ) عکسها : عکس های داخل يک صفحه که زيبايی خاصی به وب سايتها می بخشند.
يکی از عناصری که باعث جذابيت در وب سايت ميشود عنصر عکس يا همان image است. عکسها زيبايی خاصی به صفحات ميبخشند ولی از طرف ديگر توليد دردسر هم ميکنند، اگر شما تعداد زيادی عکس در يک صفحه بگذاريد يا از عکسهايی با حجم زياد استفاده کنيد آن موقع است که بيننده بايد مدت طولانی را صرف کند تا صفحه سايت شما را به طور کامل ببيند و همين موضوع باعث از دست دادن يک بيننده و يک نمره منفی به حساب می آید.
پس هميشه تا جايی که ميتوانيد صفحه را سبک کنيد تا برای بيننده خسته کننده نباشد.

عکسها دارای فرمتهای زيادی ميباشند ولی فرمتهايی که در وب بکار برده ميشوند، عبارتند از:

(gif (Graphic Interchange Format

(jpeg (Joint Photographic Experts Group

(png (Portable Network Graphics

عکسها با فرمت gif
بيشترين استفاده را در وب دارند و محبوبترين نوع عکس است. اين نوع فرمت 256 رنگ را پشتيبانی ميکند و از ويژگيهای ديگر آن animation, transparency, interlacing است . البته محبوبيت آن بيشتر برای حجم کم آن است.

Transparency به شفافيت يک عکس ميگويند که آنرا پشت نما هم مينامند. اين ويژگی است که يک عکس آنقدر شفاف است که شما ميتوانيد تا تصوير ، متن يا رنگ زير آن عکس را ببينيد.

Interlacing گاهی وقتها شما منتظر ميشويد تا يک عکس به دليل بزرگی اندازه بارگذاری شود بعد آنرا ببينيد اما اگر عکسی اين ويژگی را داشته باشد کم کم عکس کامل خواهد شد يعنی خط به خط به عکس اضافه ميشود تا کامل بارگذاری شود.

Animation عکسهای متحرک را می گويند وفقط اين فرمت هست که از متحرک سازی عکس حمايت ميکند.

عکسهايی با فرمت .jpeg حدود 16 ميليون رنگ را پشتيبانی ميکنند ، نسبت به فرمت .gif از حجم بالاتری برخوردار است و کيفيتش بهتر است ، تمام ويژگيهای gif را دارد به غير از Animation. فرمت .png نسبت به قبليها جديدتر است و مخلوطی از آنهاست يعنی کيفيت jpeg و حجم کم gif را دارد.

( Tables ) جدولها : جدولها بهترين عنصر برای سازمان دهی و مرتب کردن اطلاعات ما هستند که نقش اساسی در طراحی يک سایت دارند.
در واقع جدولها يکی از بهترين و مفيدترين عنصرها در صفحات وب ميباشند، با استفاده از آنها ما می توانيم اطلاعات و عناصر را در يک صفحه سازمان دهی و مرتب کنيم . کليه اطلاعات يا عناصر ديگر وب را ميتوانيم داخل رديف ها يا ستون های يک جدول قرار دهيم بدون آنکه خطوط جدول مشخص باشد و يا در صورت نياز خطوط آنها نمايان ميشود. کمتر کسی را پيدا ميکنيد که از اين عنصر استفاده نکند و زمانيکه تجربه کافی برای طراحی يک سايت بدست آورديد به اهميت اين عنصر پی خواهيد برد

( Forms ) فرمها : عناصری که بيننده سايت به کمک آنها می تواند اطلاعاتی را وارد کرده تا ذخيره شده يا فرستاده شود.
در واقع فرمها تنها عنصری هستند که بيننده سايت ميتواند اطلاعاتی را بطور مستقيم وارد کرده که اين اطلاعات بعد از تجزيه و تحليل يا در فايلی ذخيره شده يا فرستاده ميشود. شما ميتوانيد داخل يک صفحه يا يک وب سايت چندين فرم داشته باشيد بطور مثال برای چند نوع نظرسنجی از بينندگان یا ...

( Hyperlinks ) نقطه پيوند : البته اين معنی اصلی لغت نمی باشد و اين عناصر، نقطه پيوند و ارتباط بين دو صفحه از يک سايت يا دو وب سايت متفاوت می باشد. مانند :

( Frames ) چارچوبها : فريمها يا چارچوبها تنها عناصری هستند که با استفاده از آنها ما می توانيم چند صفحه اينترنتی را در يک صفحه جای دهيم.
در واقع هنگاميکه بخواهيد دو يا سه صفحه را در يک صفحه جای دهيد بايد از عنصر فريم يا چارچوب استفاده کنيد. اين عنصر زمانی کارآيی دارد که ميخواهيد يک قسمت، در همه صفحات ثابت باشد.
به طور مثال شما در سمت چب صفحه يک ليست ثابت داريد و ميخواهيد هر وقت بيننده روی هر گزينه از اين ليست که کليک کرد توضيحات مربوط به آن در سمت راست نمايان شود.
به مجموعه صفحات گنجانده شده در يک صفحه Frameset می گويند و به هر صفحه از آن يک Frame يا يک چارچوب گفته ميشود.

( Multimedia ) چند رسانه ای : اگرچه از ابتدا صوت و تصوير با HTML نبوده اما در حال حاضر بيشتر مرورگر های وب از اين عنصر پشتيبانی می کنند و شما ميتوانيد در وب سايتتان فيلم وموزيک پخش کنيد.
هنگاميکه يک فايل صوتی به صفحه اضافه شود، مرورگر به تنهايی قادر به پخش آن نمی باشد و بايد به کمک يک برنامه کاربردی ديگر اينکار را انجام دهد. مرورگرها توسط اطلاعاتی که از فايل دريافت می کنند می توانند تشخيص دهند که چه برنامه ای را بايد برای پخش آن فايل صدا بزنند که اين اطلاعات را MIME مي گويند.
MIME مخفف Multipurpose Internet Mail Extensions است.

زمانيکه مرورگر با يک MIME ناشناخته مواجه شود، پيغام خطای “ File Not Found ” را در صفحه نمايش می دهد.

فرمتهای فايلهای صوتی:
WAV يکی از فرمتهای صوتی که کيفيت بالايی هم دارد و البته حجم زيادی هم اشغال می کند و در سيستم عامل ويندوز بکار می رود. نوع MIME اين فرمت برابر است با audio/wav .

AU اين فرمت متعلق به سيستمهای عامل UNIX, Linux است و خاصيت آن داشتن حجم کم و البته با کيفيت پايين تر، که نوع MIME اين فرمت برابر است با audio/basic .

AIFF اين فرمت هم متعلق به کامپيوترهای Macintosh است با کيفيت بالا و حجم بسيار بالا. نوع MIME آن برابر است با audio/aiff .

MIDI اين فرمت با فرمتهای ديگر صوتی تفاوتهايی دارد. در اين فرمت بجای ذخيره شدن فرکانس صدا، آهنگ صدا يا همان نت های موسيقی را ذخيره و پخش می کند. بزرگترين مزيت آن حجم بسيار پايين و عيب آن، پخش آهنگ بدون گفتار است. نوع MIME اين فرمت audio/midi است.

فرمتهای فايلهای تصويری:

MPEG اين فرمت مخفف کلمات Motion Picture Experts Group است که در بيشتر سيستمها قابل اجرا می باشد. نوع MIME اين فرمت video/mpeg است.

AVI اين فرمت متعلق به سيستم عامل ويندوز می باشد و نوع MIME آن برابر است با video/avi

QuickTime (MOV اين فرمت مخصوص سيستم های Macintosh می باشد که اگر مرورگری در سيستمهای ديگر Plug-in اين فرمت را داشته باشد آنرا پخش خواهد کرد و نوع MIME آن video/quicktime می باشد.

Advanced Streaming Format (ASF اين فرمت متعلق به شرکت مايکروسافت است که MIME آن video/asf می باشد.


( Javascript ) جاوا اسکريپت : يک نوع زبان نوشتاری يا يک نوع کد است که ارتباط نزديکی با HTML دارد و البته آنها را بايد داخل کدهای html بکار برد تا بتوانيد يک وب سايت حرفه ای با جذابيت بالا طراحی کنيد.

( JavaApplets ) جاوا اپلت : اپلتها برنامه هايی هستند که توسط زبان جاوا نوشته می شوند و می توان آنها را در يک صفحه جاسازی کرد برای کارآيی بالای وب سايت مانند عمليات پيچيده رياضيات يا ساختن بازيها. زبان برنامه نويسی جاوا خود يک زبان مجزا و دارای محبوبيت خاصی دردنيا می باشد که با جاوا اسکريپت فرق دارد.

( Style sheets ) استايل شيت : اين عناصر قابليت انتقال اطلاعات به عنوان يک الگوی مشترک در بين صفحات را دارد.
به طور مثال شما يک الگو برای رنگ متن می سازيد و سپس آنرا بين صفحاتی که می خواهيد به اشتراک می گذاريد.

( DHTML ) : مخفف دو کلمه Dynamic Html می باشد که وظيفه آن روح بخشيدن به صفحات و بالا بردن جذابيت وب سايت می باشد، شما می توانيد با هماهنگی کدهای javascript وDhtml يک وب سايت پويا و زنده طراحی کنيد. .

استاندارد W3C چیست؟

W3C یا کنسرسیوم شبکه جان گستر وب، مجمعی متشکل از 400 شرکت و سازمان است که در مورد استاندارد ها و فناوری های وب، تشریک مساعی دارند.
استاندارد W3C، از سوی سازمان W3C به صفحاتی داده میشود که قوانین مشخصی را رعایت کنند. با رعایت این ضوابط، اینگونه صفحات در اکثر بروزر های معمول دنیا قابل خواندن، بدون مشکل خواهند بود.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code ImageFacebook Twitter Linkedin Whatsapp Pinterest Email