دامنه چیست؟

نام دامنه و یا Domain Name یک نام و آدرس منحصر بفرد در شبکه اینترنت جهت شناسایی یک وب سایت میباشد. کلیه این نامها به ثبت رسیده و نمایانگر شناسه شرکتها، مراکز بازرگانی، فرهنگی، اشخاص و غیره میباشد. رعایت شرایط زیر جهت انتخاب نام دامنه ضروری است:

نام دامنه و یا Domain Name یک نام و آدرس منحصر بفرد در شبکه اینترنت جهت شناسایی یک وب سایت میباشد. کلیه این نامها به ثبت رسیده و نمایانگر شناسه شرکتها، مراکز بازرگانی، فرهنگی، اشخاص و غیره میباشد. رعایت شرایط زیر جهت انتخاب نام دامنه ضروری است:

دامنه چیست؟


نام دامنه و یا Domain Name یک نام و آدرس منحصر بفرد در شبکه اینترنت جهت شناسایی یک وب سایت میباشد. کلیه این نامها به ثبت رسیده و نمایانگر شناسه شرکتها، مراکز بازرگانی، فرهنگی، اشخاص و غیره میباشد.
رعایت شرایط زیر جهت انتخاب نام دامنه ضروری است:

1. استفاده از کلیه حروف، اعداد و خط تیره (-) مجاز میباشد.
2. حداکثر تعداد حروف، اعداد و خط تیره بجز پسوند 67 میباشد.

معانی و کاربرد پسوندها:

1. com مخفف Commercial و پسوند متعارف جهت کلیه سایتهای تجاری، عمومی، شخصی و غیره
2. net مخفف Network جهت شبکه ها و سرویس دهنده های اینترنت
3. org مخفف Organization جهت مراکز غیر انتفاعی، موسسات ، سازمانها و جمعیتهای خیریه و ...
4. info مخفف Information و جهت شرکتها و مراکز تجاری
5. biz مخفف Business و جهت شرکتها و مراکز تجاری
6. ir و co.ir کلیه شرکتها و مراکز مختلف که در کشور ایران به ثبت رسیده و یا فعالیت دارند. این پسوند مشخص کننده محل جغرافیایی (کشور ایران) سایت میباشد.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code ImageFacebook Twitter Linkedin Whatsapp Pinterest Email