ميزبانی سایت‌های دولتی در خارج تخلف است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد الزام مدیران دستگاههای دولتی برای استفاده از ایمیل ملی "ایران دات آی آر" به جای یاهو و جی میل و نیز تکلیف دستگاههای دولتی برای انتقال میزبانی سایتهایشان به داخل کشور توضیحاتی ارائه کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد الزام مدیران دستگاههای دولتی برای استفاده از ایمیل ملی "ایران دات آی آر" به جای یاهو و جی میل و نیز تکلیف دستگاههای دولتی برای انتقال میزبانی سایتهایشان به داخل کشور توضیحاتی ارائه کرد.

ميزبانی سایت‌های دولتی در خارج تخلف است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد الزام مدیران دستگاههای دولتی برای استفاده از ایمیل ملی "ایران دات آی آر" به جای یاهو و جی میل و نیز تکلیف دستگاههای دولتی برای انتقال میزبانی سایتهایشان به داخل کشور توضیحاتی ارائه کرد.
رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بحث استفاده از ایمیل "ایران دات آی آر" از سوی مدیران دستگاههای دولتی به جای جی میل و یاهو گفت: از آنجا که میزبانی ایمیل ملی ایران دات آی آر (IRAN.IR) در داخل کشور است و طبیعتا نگهداری اطلاعات در آن با تدابیر امنیتی صورت می گیرد به مدیران دستگاههای اجرایی و سازمانهای دولتی توصیه شده است که از این پست الکترونیکی به جای ایمیل های یاهو و جی میل استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه در استفاده از پست الکترونیک ایران دسترسی سایتهای غیرمجاز خارجی به این اطلاعات محدود و ممنوع خواهد بود گفت: ما می توانیم این اطمینان را به مسئولان و مردم بدهیم که امروز ایمیل" ایران دات آی آر" و فضایی که در آنجا به کاربران اختصاص داده می شود کاملا امن و بدور از دسترسی خارجی ها است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح اینکه قرار بود میزبانی سایتهای دولتی که هم اکنون در خارج از کشور قرار دارد به داخل سپرده شود و سایتهایی که این اقدام را انجام ندهند ممکن است فیلتر شوند به مهر گفت: بارها به اثبات رسیده که هاستینگ های خارجی تعهدی در حفظ اطلاعات سایتها ندارند و براحتی اطلاعات سایتها را در اختیار جاهای مختلف قرار می دهند براین اساس تکلیف دولتی است که همه میزبانی سایتهای دولتی و دستگاههای اجرایی به داخل کشور منتقل شود.