طراحی سایت شرکت مقطع افراز

عنوان پروژه

طراحی سایت شرکت مقطع افراز

مشاهده سایت طراحی شده

تکنولوژی به کار رفته

طراحی سایت شرکت مقطع افراز

خلاصه پروژه

شرکت مقطع افراز با بهره گیری از جدید ترین روشها و نیروی انسانی متخصص و فنی توانسته است در مدت بیش از سه دهه فعالیت خود در پروژه های متعدد عمرانی و انبوه سازی حضور فعال و مستمر داشته و بیش از 500 هزار متر مربع زیربنا اجرا نماید و برنامه ریزی و اجرای پروژه های متعدد دیگری را در دستور کار داشته باشد.

شرکت مقطع افراز در حال حاضر دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه عمرانی و پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بـوده، و در حـال حاضـر حـائـز رتبـه های زیر می باشد:

- رتبـه سه ابنیــه

- رتبـه پنج راه و باند و تاسیسات

مشاهده سایت طراحی شده

دیدگاه خود را بیان کنید


Code Image

Facebook Twitter Linkedin Pinterest Email